Beställ information

Ett infopaket innehåller prover på säljbladen och förklarar hur en försäljning går till. Infopaket >

Beställ startpaket

Allt ni behöver för att komma igång och tjäna pengar

 • Alltid kostnadsfritt
 • Inga förpliktelser
 • Kom igång snabbt

Startpaket >

 

Allmänna villkor

Mellan Tulpankungen AB, och förening/skola/idrottslag eller skolklass nedan gemensamt kallade ”gruppen”, gäller dessa villkor.

Gruppens villkor

 • Ska bestå av minst fem försäljare.
 • Insamlingen ska ha som syfte att tjäna pengar till ett gemensamt mål, alltså inte till egna fickpengar.
 • Gruppen ska ha en kontaktperson som sköter kontakten med Tulpankungen.

Kontaktpersonens villkor

 • Minst 18 år gammal.
 • Tar personligt betalningsansvar för gruppens betalningar till Tulpankungen.
 • Inga betalningsanmärkningar.
 • Godkänner att en kreditprövning sker.
 • Godkänner att vi sparar dennes personuppgifter i vår databas.
 • Uppdraget kan under aktivitetens gång, efter godkänd prövning överlåtas.
 • Betalningsansvaret kan överlåtas till annan person som lever upp till villkoren, utan att avsluta sitt uppdrag som kontaktperson. Tulpankungen förbehåller sig rätten att neka ny betalningsansvarig, varpå ansvaret stannar hos kontaktpersonen.
 • Kontaktpersonen förbinder sig att läsa och följa Tulpankungens instruktioner.

Tulpankungens skyldigheter

 • Tulpankungen förbinder sig att ge försäljningsgruppen support och stöd under hela aktiviteten.
 • Tulpankungen förbinder sig att leverera beställda varor. Om så ej sker ersätter Tulpankungen försäljningsgruppens uteblivna förtjänst på de saknade varorna.
 • Vid fraktskador eller andra fel i leveransen förbinder sig Tulpankungen att ersätta med fullgoda varor inom tre vardagar. Misslyckas Tulpankungen med detta ersätts varans fulla inköpspris samt dubbla förtjänsten för den aktuella varan.
 • Om kunden vid reklamation önskar pengarna tillbaka ska Tulpankungen utbetala ersättningen inom tio vardagar.
 • Om varorna inte levereras den förutbestämda dagen utgår en ersättning till försäljningsgruppen på 10% av fakturabeloppet på de saknade varorna, dock max 1000 kr inklusive moms, om inte annan överenskommelse träffats.

Betalningsvillkor

Betalningen skall ske senast 15 dagar efter fakturan erhållits. Sker inte betalning inom angiven tid utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Ersättning

Försäljningsgruppen behåller skillnaden mellan försäljningspriset till sina kunder och fakturabeloppet. Tulpankungen tar inte ansvar för försäljningsgruppens egen redovisning av ersättningen.

Frakt

Startpaketet och alla beställda varor levereras fraktfritt om inte annan överenskommelse träffats. Returfrakt som inte är reklamation bekostas av försäljningsgruppen.

Minsta beställning

Det finns ingen minsta beställning för jul, påsk och vårförsäljningen. Vid tulpanförsäljning tillämpas en minsta beställning om 30 buketter per leverans.