Beställ information

Ett infopaket innehåller prover på säljbladen och förklarar hur en försäljning går till. Infopaket >

Beställ startpaket

Allt ni behöver för att komma igång och tjäna pengar

  • Alltid kostnadsfritt
  • Inga förpliktelser
  • Kom igång snabbt

Startpaket >

 

Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur vi (Tulpankungen Säljdirekt AB) behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att behandlingen av dessa personuppgifter (Begreppet ”personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person) utförs på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning (nr 2016/679). Integritetspolicyn gäller för dig som är besökare på vår webbsida eller som användare av våra tjänster här på webben.

Tulpankungen är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller av eventuella andra för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer hur, varför och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter.

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas eller om du vill ta bort en del information om dig, alternativt all information kontaktar du oss per telefon eller mail. Kontaktuppgifter hittar du i sidfoten alternativt under rubriken ”Kontakt”.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

När du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster kommer vi samla in och lagra följande personuppgifter:

Vår webbplats

De personuppgifter vi behandlar om dig när du besöker vår publika webbplats är indirekta personuppgifter via din användning av funktioner på webbplatsen och genom vår användning av cookies.

Personuppgifterna behandlas för att förbättra webbplatsen, för att ta fram anonymiserad statistik över hur webbplatsen används, för att kommunicera med dig samt för att marknadsföra våra tjänster och produkter.

Beställning av varor som slutkund

Beställning av våra varor tas upp av en säljare, som är en deltagare i en grupp (tex ett idrottslag, förening eller skolklass). Säljaren registrerar beställningen och kontaktuppgifterna till dig som konsument.

Tulpankungen tillhandahåller system för att registrera dessa uppgifter, men de används bara för att säljaren ska kunna fullfölja er affärsrelation. Tulpankungen använder inte dessa uppgifter i något annat sammanhang, och säljer dem aldrig vidare. Uppgifterna tas bort permanent inom 3 år efter er beställning.

Vid en eventuell reklamation av våra varor lämnar du en del uppgifter om dig själv. Dessa uppgifter tas bort permanent inom 24 månader efter lämnad reklamation.

Beställning av informationspaket

Uppgifter som du själv lämnar till oss (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) när du beställer ett informationspaket behandlas för att du ska få din efterfrågade information. Dina personuppgifter tas bort inom 36 månader efter beställningen av informationspaketet om du inte tagit ny kontakt med oss under dessa månader. Då räknas 36 månader från det senaste kontakttillfället. Tulpankungen säljer aldrig dina personuppgifter vidare. Din information kan komma att användas inom Tulpankungen-koncern för att ge dig andra erbjudanden som berör samma intresse.

Beställning startpaket av kontaktperson

När du beställer ett startpaket behandlar vi flertalet personuppgifter, exempelvis dina kontaktuppgifter, hemadress och personnummer. Dessa uppgifter behandlas bara i vår egen databas och säljs inte vidare. Din information kan komma att användas inom Tulpankungen-koncern för att ge dig andra erbjudanden som berör samma intresse. Personuppgifterna behandlas för att tillhandahålla den beställda tjänsten och för marknadsföringsändamål. Dina personuppgifter tas bort 36 månader efter senast genomförda försäljningsomgång. Utöver det så arkiveras fakturor mellan 7 och 8 år enligt bokföringslagen.

Som kontaktperson åtar du dig dessutom att informera vårdnadshavare för säljare under 18 år om hanteringen av deras personuppgifter samt att inhämta vårdnadshavares samtycke för detta.

Säljare i en grupp

Vi behandlar personuppgifter om dig som säljare/deltagare. Det inkluderar uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. namn, telefonnummer, epostadress samt även personuppgifter om dina kunder och deras beställningar. 

Om du väljer att aktivera din säljsida med en personlig inloggning, så publiceras dina kontaktuppgifter där.

Personuppgifterna behandlas för att kunna hantera din försäljning, för att förbättra webbplatsen, för att ta fram anonymiserad statistik över hur webbplatsen används, för att arrangera tävlingar, samt för att kommunicera med dig. Säljdirekt säljer aldrig dessa uppgifter vidare. Personuppgifterna tas bort permanent inom 3 år efter avslutad försäljning.

Företagsbeställningar

Vid företagsbeställning behandlar vi dina företagsuppgifter men även personuppgifter så som kontaktuppgifter. Uppgifterna kan lämnas direkt av dig alternativt via en säljare eller kontaktperson.

Personuppgifterna behandlas endast för att tillhandahålla de beställda produkterna. Tulpankungen säljer aldrig dessa uppgifter vidare. Dina personuppgifter tas bort inom 13 månader efter beställningen. Utöver det så arkiveras fakturor mellan 7 och 8 år enligt bokföringslagen.

Email

När du har mailkontakt med oss behandlar vi dina personuppgifter och dessa behandlas för att vi ska kunna kommunicera och hjälpa dig med eventuella frågor eller reklamationer.

Personuppgifterna tas bort inom 24 månader efter sista mailkontakt. Tulpankungen säljer aldrig vidare din mailadress.

Laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Tulpankungen behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig (om du t.ex. beställer information eller säljer våra produkter) och när vi har ett legitimt intresse att behandla dem, t.ex. ett intresse att kunna kommunicera med dig samt att marknadsföra oss och utveckla våra tjänster. Behandlingen av dina personuppgifter är i vissa fall också nödvändig för att vi ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter som följer av lag. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till Tulpankungen, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter.

Du har följande rättigheter:

Rätt till registerutdrag – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du bedömer att Tulpankungens behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Kontakt

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär, e-post eller telefon.