Beställ information

Ett infopaket innehåller prover på säljbladen och förklarar hur en försäljning går till. Infopaket >

Beställ startpaket

Allt ni behöver för att komma igång och tjäna pengar

  • Alltid kostnadsfritt
  • Inga förpliktelser
  • Kom igång snabbt

Startpaket >

 

Kvalitet & Miljö

Kvalitet är grundstenen i hela vår affärsidé. Håller inte våra produkter bra kvalitet kommer vi inte att överleva som företag. Därför har vi samlat i princip alla våra blominköp hos en pålitlig odlare, familjeföretaget Alverbäcks Blommor. De är marknadsledande i Sverige och är kända för sitt breda utbud och omsorgen om blommorna de odlar i deras moderna, miljövänliga och rationella anläggning. De packar och skickar alla deras blommor direkt ifrån deras anläggning. På så sätt spar vi miljön samtidigt som vi kan erbjuda färskare blommor än i affären.

Miljöarbete

Transporterna

Olika åkerier upphandlar transporterna med miljön i åtanke. Den största miljövinsten sker dock genom att undvika frakter helt och hållet. Blommorna anländer nämligen till er helt utan mellanhänder. Det vill säga direkt från odlingen till er, på fullastade bilar. Det är stor skillnad mot resten av blomsterbranchen där flygplan ofta flyger blommor mellan olika kontinenter för att de sedan ska köras ut, korts och tvärs, av olika lastbilar.

På Tulpankungen

Vi sorterar självklart allt avfall, släcker lampor i de rum vi inte befinner oss i och använder moderna energisnåla maskiner. Alla nya bilar som vi köper in till Tulpankungen ska vara miljöbilsklassade. Vi satsar på biogas som vi tycker är dagens bästa alternativ. Vi har också ett mycket litet svinn, vilket naturligtvis har positiva effekter för miljön. 2009 bytte vi också ut plantkassarna i plast till dyrare pappkassar, med miljön i åtanke. En liten åtgärd kanske men 100.000 kassar om året gör ändå en viss skillnad.

Blommorna

Odlingen sker på Alverbäcks växthus på Ekerö, en ö i mälaren. De har nyligen ersatt den traditionella oljepannan, som fortfarande värmer de flesta Svenska växthus, med en miljövänlig pelletsanläggning. Deras satsning på modern teknik gynnar miljön på många olika sätt, exempelvis genom cirkulation av gödningsvatten och biologiskt växtskydd i stället för besprutning.

Läs mer om Alverbäcks miljöarbete här

Alla våra tulpaner är klimatkompenserade genom trädplantering

Det klimatavtryck som faktiskt är resultatet av våra tulpaner kompenseras genom Alverbäcks samarbete med Vi-skogen. Resultatet är inte enbart positivt för det globala klimatet. Projektet bidrar även till fattigdomsbekämpning och möjligheter att bygga ett mer hållbart och mindre sårbart samhälle på plats tillsammans med bönderna i Tanzania. Läs mer om Vi skogens Agroforestryprojekt här.